Papptak – Vi hjälper dig

Vi hjälper er med befintligt papptak eller monterar nytt

Papptak är billigt, funktionellt, snyggt och har använts i Sverige sedan slutet av 1700-talet. Sedan den första ömtåliga takpappen har produkten utvecklats enormt och dagens produkter är av betydligt bättre kvalitet än de var för ett par årtionden sedan. Med rätt underhåll håller dagens papptak runt 40 år.

Pappens styrka är att det är det enda materialet som fungerar på platta eller lågt sluttande tak. Därtill är det billigt och läggs därför ofta på sommarhus. Papptak går också fort att lägga, varför arbetskostnaden blir låg.

För platta eller lågt sluttande tak är papptak det enda möjliga alternativet: plåttak behöver en lutning på minst 5–6 grader och takpannor behöver en lutning på minst 14 grader.

En stor skillnad jämfört med andra taktyper är att papptak endast har en väderbeständig beläggning, nämligen själva pappen. De flesta andra tak består av takpapp och ett täckmaterial, exempelvis tegel. Det ger en relativt stor skillnad för livslängden, varför du där det är möjligt i första hand ska välja plåt-, tegel- eller betongtak.

Olika sorters papptak

Den enklaste formen av papptak består av asfaltspapp, vilket utgör cirka 90% av all försäljning. Därutöver finns andra dyrare material som svetsas i fogarna. De är dyrare men har också längre hållbarhet och tål mer slitage. Förr användes tjärpapp, men materialet är idag ovanligt och fabrikstillverkas inte längre.

Asfaltspapp kan läggas med en teknik som kallas listtäckning, vilken främst används på tak i södra Sverige och ofta på skånelängor. Förr användes tekniken för att få mycket täta papptak medan den idag används av estetiska skäl.

Fördelen med listtäckning är att pappen spikas fast i lister istället för direkt i takbrädorna. Det gör att takpappen inte spricker när de underliggande takbrädorna sväller och krymper med väderväxlingarna. Det gör att listtäckning inte ställer samma krav på underlaget som andra läggningsmetoder.

Hur går omläggningen till?

Innan Takbolaget lägger nytt papptak undersöker vi underlaget. Vid behov tar vi bort eller täcker över befintlig takpapp. Om det finns takbrädor som behöver ersättas använder vi råspont, eftersom brädorna då kan röra sig utan att påverka varandra.

Omläggning av takpapp kan bara ske när temperaturen överstiger +5°C, annars blir pappen svår att hantera. Viktigt är också att underlaget är helt torrt, för att fukt inte ska stängas in under pappen.

Takbolagets främsta leverantörer av papptaksmaterial är Takcentrum och T-Emballage.

Underhåll av papptak

För att ditt papptak ska hålla så länge som möjligt behöver det underhållas. Med tiden kommer det bildas bubblor som behöver åtgärdas innan de spricker och med jämna mellanrum behöver fogarna kontrolleras och förbättras. Efter en tid behöver taket också målas med ny täckmassa.

Den som arbetar på taket måste vara försiktig så att stegar och andra verktyg inte gör hål i takpappen. Exempelvis ska stegar inte ställas direkt mot takpappen utan att en skiva läggs under som skydd.

Gör det till en vana att en gång per år inspektera ditt tak för att se hur det mår. Hur ofta pappen slits beror på kvaliteten och på lokala väder- och klimatförhållanden. Skulle du upptäcka skador eller vill diskutera om ditt tak behöver en uppfräschning är du alltid välkommen att kontakta Takbolaget för konsultation och råd.

Takbolaget lägger papptak i hela Mellansverige inkluderat städer så som Västerås, Örebro, Stockholm, Eskilstuna, Uppsala och Enköping.

Här finns vi

Vårt upptagningsområde vad gäller takomläggning omfattar Västerås, Stockholm, Örebro, Eskilstuna, Fagersta, Enköping, Bålsta, Sala, Järfälla och Täby.

Boka ett kostnadsfritt hembesök!

*” anger obligatoriska fält

Jag är intresserad av följande tjänster:

Vår arbetsprocess i 4 steg

Kostnadsfritt hembesök

Tillsammans bokar vi in en tid där vi går igenom dina behov och önskemål på plats. Konsultationen är självklart kostnadsfri och vi diskuterar gärna idéer och förslag för att hitta den bästa lösningen för er.

Presentation 
av offert

För oss är det viktigt att presentera offerten vid ett återbesök för att skapa en trygg kontakt mellan kund och entreprenör. Tillsammans går vi igenom offerten och förklarar upplägget och tillvägagångssättet för just din byggdröm.

Byggstart

Nu startar byggprojektet. För att du som kund ska känna dig trygg under arbetets gång för vi kontinuerligt en dialog med er. Ni kommer även få en kontaktperson att kontakta.

Slutlig Genomgång av utfört arbete

När arbetet är färdigställt bokar vi in ett möte för att tillsammans med er gå igenom utfört arbete så att ni kan känna er nöjda och trygga.

Vi är verksamma i följande orter

Västerås Örebro Eskilstuna Arboga Köping Fagersta Enköping Danderyd Vallentuna Stockholm Bålsta Järfälla Täby