För att hantverkare ska kunna arbeta på ditt tak behöver vissa säkerhetsanordningar vara monterade enligt branschstandard. Fastighetsägare ansvarar själva för att sådana finns monterade. Skulle sådana saknas kan du anlita Takbolaget för värdering av vilka åtgärder som behövs.

Takbolaget monterar alla fallskydd efter Arbetsmiljöverkets lagar och förordningar och våra medarbetare har certifikat för byggnation av ställning. Vi kan montera takbryggor, livlineinfästningar, takstegar med glidskydd, snörasskydd, bärläktsteg med mera. Vilka åtgärder som behövs beror på takets lutning, storlek och utformning.

Vid alla takarbeten ser Takbolaget självklart till att alla nödvändiga skyddsåtgärder vidtas. Vi värderar säkerheten högt för såväl kunder som vår egen personal under pågående arbete. Som arbetsgivare är vi ansvariga för att våra anställda har personlig skyddsutrustning och att den används.

För tak som saknar eller har bristfälliga säkerhetsanordningar behövs alternativa metoder för att hantverkare ska kunna utföra takarbeten. Detta kan exempelvis vara att bygga en ställning från markhöjd, att montera skyddsräcken, att arbeta med rep eller att arbeta från skylift.