Leverantörer


Optimera har idag byggvaruhus från Töcksfors i norr till Trelleborg i söder och omsätter drygt 2 miljarder kronor.

Företagets ambition är att bygga långsiktiga relationer med deras kunder och samarbetspartners för att därmed öka både egen och kundens lönsamhet. Kundfokus är yrkesarbetande hantverkare samt konsumenter som värderar service och kunskap.

www.optimera.se


Hos Bygma hittar du byggvaror, byggmaterial och verktyg för alla typer av byggprojekt. Som företagskund får du inte bara tillgång till ett av marknadens bredaste sortiment av ledande produkter och trygga leveranser.

Du kan också luta dig mot deras gedigna kunskap och långa erfarenhet. Bygma är väl bekanta med de dagliga utmaningar du kan stöta på i arbetet och kan erbjuda lösningar och tips som gör ditt projekt smidigare.

www.bygma.se

Takpannor


Benders är en av Europas ledande tillverkare av byggkomponenter och system för mark, grund, vägg, tak och infrastruktur, i såväl betong som natursten. Företaget som har sitt huvudkontor i Edsvära i hjärtat av Västergötland, med produktionsenheter i flera länder, ägs och drivs sedan starten 1960 av familjen Bender. Koncernen har runt 500 anställda och omsätter drygt 1,4 miljarder kronor per år.

www.benders.se


Monier är en världsledande leverantör av material för tak. Vi har ett brett sortiment med såväl taktegel som betongpannor och andra kompletterande produkter för taket.

Samtidigt är vi ett väldigt lokalt företag som jobbar nära våra kunder och marknader. I Norden och Baltikum finns MONIER även i Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen.

www.monier.se

Underlagspapp


T-Emballage är ett Vetlandaföretag som startade 1975 av familjen Thuresson. Det ägs fortfarande av familjen och har idag ca 55 st. anställda.

Företaget som har tryggheten som vårt största kärnvärde. T som i trygghet. Företaget vänder sig till kunder som förväntar sig lite mer.

www.t-emballage.se


I Sverige representeras Icopalkoncernen av det helägda dotterbolaget Icopal AB. Våra kärnverksamheter är produktion av tätskikt, takljus och brandventilatorer samt marknadsföring av byggrelaterade varor, såväl egentillverkade som koncern- och handelsvaror.

Icopal AB marknadsför varor, tjänster och funktioner som täcker och skyddar byggnader och anläggningar mot vatten, fukt, värme, kyla och brand.

www.icopal.se

Ytskiktspapp


Takcentrum samarbetar, genom sina leverantörer, med några av Europas största försäkringsbolag, Allianz och Groupama, som återförsäkrar materialgarantin för våra kunders trygghet och säkerhet.

I sortimentet har finns; Takpapp (underlagpapp och ytpapp), Gummiduk, Taksäkerhet, Takljuskupoler, Takpannor, Takmassa, Takverktyg, Takstosar och Takbrunnar och mycket, mycket mer.

De erbjuder idag produkter som inom vart segment håller absolut högsta klass. Resitrix gummimattor, från PDT i Tyskland, är ett gott exempel där de överträffar marknadens krav på kvalité, livslängd, miljökrav och garantier.

www..takcentrum.se

Plåtdetaljer


Areco är en svensk privatägd koncern som bildades 1944 och är idag en av de ledande aktörerna inom tillverkning av byggplåt. Kärnverksamheten riktar sig till byggindustrin med ett omfattande utbud av byggkomponenter i tunnplåt för bostäder och kommersiella fastigheter. Koncernen med för närvarande 10 dotterbolag och 160 anställda omsätter ca 1 miljard kronor och fortsätter att expandera i snabb takt. Kunderna finns i 25 länder, produktionen och försäljningsställen i ett flertal europeiska länder.

www.areco.se


Bevego Byggplåt & Ventilation AB är en av Sveriges ledande grossister inom byggnadsplåt, ventilationsprodukter och teknisk isolering. Vi har distributionscenter och hämtlager på trettiosex platser i landet. Verksamheten startade 1994 och ägs sedan 2002 av Dahl Sverige AB, som ingår i världskoncernen Saint-Gobain. Bevego har ca 350 anställda.

www.bevego.se


Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat.
Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

www.lindab.se