Taktegel av bränd lera ger ett klassiskt utseende som bara blir vackrare med åren. Det är ett hantverksmässigt material som tillverkas i en process som tar minst sex veckor från leråker till färdigt tegel.

Till skillnad från de flesta andra takbeläggningar varken bleks det av solen eller rostar. Dessutom har lerpannor en mycket lång livslängd – om underarbetet är välgjort håller taket ofta i över 100 år. Skulle enstaka pannor gå sönder är det lätt att byta ut dem, vilket gör tegeltaket mycket prisvärt – det är sällan hela taket behöver bytas ut.

Vittinges taktegel produceras i Sveriges enda kvarvarande taktegelbruk Monier Roofings i Vittinge i Uppsala län. Det har en unik färg och ytstruktur som passar utmärkt på såväl äldre byggnader som nyproduktion i gammal stil. För dig som värnar om byggnadstradition och kulturarv är Vittinges taktegel därför det självklara valet.

Vittinges tegelpannor finns både som enkupigt och tvåkupigt. Tvåkupigt taktegel har använts i Sverige sedan början av 1900-talet. Det enkupiga teglet började användas långt tidigare och är idag mer exklusivt. Det tvåkupiga teglet har en något grundare kupa jämfört med det enkupiga. Därutöver tillverkar Vittinge tegelpannor ett stort antal taktillbehör som tagits fram för att harmonisera med det orginalaVittinge-taket.