T-Emballage är ett Vetlandaföretag som startade 1975 av familjen Thuresson. Det ägs fortfarande av familjen och har idag ca 55 st. anställda.

Företaget som har tryggheten som vårt största kärnvärde. T som i trygghet. Företaget vänder sig till kunder som förväntar sig lite mer.

www.t-emballage.se