Förr valdes solenergi ofta bort för att solpanelerna inte ansågs vara tillräckligt snygga. Det har SolTech Energy ändrat på! Deras solpaneler är integrerade i takpannor och smälter därför väl in i husarkitekturen. Pannorna kan anpassas efter takets konstruktion på såväl nya som äldre hus.

Medan andra typer av solpaneler monteras som tillbehör ersätter SolTech ShingEl andra byggnadsmaterial eftersom de monteras som takbeläggning. Med andra ord är solpanelerna en del av taket. Därmed förkortas byggprocessen och mängden material som ska tillverkas och transporteras blir totalt sett mindre.

SolTech ShingEl har samma byggmått som fem stycken Benders Carisma-pannor. Modellen är konstruerad för att vara 100 procent kompatibel med Benders betongpanna Carisma, utan krav på några tillbehör. Den robusta designen tål hagel, snö och kyla och är konstruerad utifrån ett EcoDesign-perspektiv. Produkten är certifierad enligt IEC 61646:2008 samt är CE-märkt och godkänd som el- och byggprodukt inom EU.

Utöver att generera el ser pannorna till att solinstrålningen inte höjer inomhustemperaturen allt för mycket. Därmed behöver du som väljer solenergi inte tumma på vare sig funktion eller estetik.

Kärnan i SolTech ShingEl-panelerna är en tunnfilmsteknik som kallas CdTe. Fördelarna med tekniken är många, men framför allt är det den höga verkningsgrad i skuggiga miljöer som är den verkliga fördelen. Det innebär att panelerna genererar mycket energi även under molniga dagar och när delar av taket skuggas av exempelvis träd eller skorstenar.

Solceller i olika former kommer att bli allt viktigare i omställningen till ett mer klimatsmart samhälle. Det blir allt mer självklart att fastigheter också ska generera energi, dels för att minska människans klimatpåverkan och dels för att minska fastighetens driftskostnader. Med huvudkontor i Tullinge utanför Stockholm driver SolTech Energy därför utvecklingen vidare, för att skapa nya produkter och förbättra dagens modeller.

Välkommen att kontakta oss på Takbolaget om du vill diskutera hur du bäst kan installera SolTech ShingEl-paneler i din fastighet, eller om du har frågor kring hur de fungerar. Anlitar du oss är det vårt dotterbolag Skandinaviska Roof AB som sköter allt från planering till slutresultat. De har stor erfarenhet av att arbeta med allt från tak till fönster och markarbeten, varför du kan känna dig helt trygg under hela byggprocessen.

Kom ihåg att du kan söka investeringsstöd för att installera solceller! Bidraget kan sökas av såväl privatpersoner som företag och organisationer och kan uppgå till maximalt 30% av kostnaderna. Kom ihåg att många söker stödet, varför köerna kan vara långa. Ansök därför så snart som möjligt. Du kan läsa mer om och ansöka om investeringsstödet på energimyndighetens hemsida genom att klicka här.

Privatpersoner kan välja att istället för investeringsstöd använda sig av ROT-avdrag för arbetskostnaderna. ROT-avdrag kan inte kombineras med investeringsstödet.

Stäng meny